Strategie Bedrijfsopvolging Financiering

Wij bieden oplossingen voor strategische vraagstukken, bedrijfsopvolgingen (aan-, verkoop van je bedrijf)  en financieringen.

Inventarisatiefase
In eerste instantie wordt verkend wat de wens van de klant is, vervolgens wordt daarvoor de juiste oplossing gezocht. Uit de inventarisatiefase kan blijken dat er naast het genoemde vraagstuk onderliggend ander zaken spelen die ook moeten worden meegenomen. Er wordt ruim de tijd genomen om goed te luisteren naar de klant.

Plan van Aanpak/Advies
Op basis van de inventarisatie wordt er een plan van aanpak opgesteld welke met de klant wordt afgestemd. Na akkoord zal het adviestraject worden gestart.
Bij het opstellen van het advies worden terugkoppelmomenten ingebouwd.

Werkwijze
Mijn werkwijze kenmerkt zich door naast een totaaloverzicht tussentijdse deelresultaten te toetsen en gerealiseerde successen te vieren. Daarnaast focussen op de volgende stap en genieten van de te bewandelen route. Ik loop naast je en ondersteun waar nodig, moedig je aan en blijf positief kritisch. Emotioneel zicht op onderliggende wensen en deze op waarde schatten en meenemen.

Uitwerking
Presentatie van een concept eindrapport en uitwerking van een begeleidingstraject.
Het eindrapport is een routeplan dat de gelegenheid biedt om je vraagstelling te toetsen en aan te passen. Bij het uitwerken van de ideale route blijf ik aanwezig om een goede begeleiding en praktische toepasbaarheid te toetsen. Dit geeft je de mogelijkheid om je route aan te passen aan een wijziging in de omstandigheden (tijdsaspect, brancheontwikkelingen, ontwikkelingen in de familie etc.).

 

Contact